Lojistik Yönetim Birimi Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018

Lojistik Yönetim Birimi


  • Sağlık tesislerinin lojistik yönetimi süreçlerine ait faaliyetlerini koordine etmek.
  • Paydaş kurumlar ile lojistik işbirliği protokollerinin hazırlanması ve ilgili iş ve işlemlerini takip etmek.
  • Lojistik süreçlerin izlenmesi, ilgili analizlerin yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
  • Verimlilik Yerinde Değerlendirme Gözlemleri Teknik Hizmetler ve Ayniyat Depo Boyutlarında kriterleri  belirlemek.
  • Verimlilik gözlemcilerine eğitim vermek ve bu gözlemcilerin görevlendirilmesi işini yürütmek.
  • Demirbaş Varlık Yönetim Sistemlerine ilişkin entegrasyon ve uygunluk değerlendirmelerini yapmak.
  • Demirbaş Varlık Yönetim Sistemleri (DVYS) uygunluk değerlendirmelerinin SBSGM koordinasyonunda gerçekleştirmek.
  • Ayniyat Dayanıklı Taşınır ve Tüketim depo kapsamında (150,253,254,255) malzemelerin sınıflandırılmasını, yönetilmesini ve  izlenmesini yürütmek.
Paylaş