Stok Yönetim Birimi Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018

Stok Yönetim Birimi


 • Medikal Depo içerisindeki İlaç, Tıbbi Sarf, Cerrahi alet ve Laboratuvar Malzemelerinin stok hareketlerini incelemek, malzeme sınıflandırma ve tanımlamalarını gerçekleştirmek ve analiz etmek.
 • Çıkan analiz sonuçlarına göre MKYS ve İş Zekâsı KDS Modüllerini düzenlemek.
 • Stok Koordinasyon Programının işleyişi ile ilgili düzenlemeler yapmak.
 • İhtiyaç Yönetim Sistemi çalışmalarını yönetmek.
 • Birimin faaliyet alanı ile ilgili yazışmaları takip etmek.
 • Birimin faaliyet alanı ile ilgili duyuruları yapmak.
 • Yapılan analizler sonucu riskli bulunan Birlik ve bağlı bulunan Sağlık Tesisleri ile temasa geçerek bilgilendirmek.
 • Stok Bölge Koordinatörleri ile Performans Kriterlerini incelemek ve geliştirmek.
 • Birliğin ve bağlı bulunan Sağlık Tesisinin Stok Uzmanıyla koordinasyon sağlamak.
 • İlaç, tıbbi sarf, cerrahi alet ve laboratuvar sarf malzemelerini sınıflandırmak.
 • Stok, satın alma ve tüketim trend analiz çalışmalarını yapmak.
 • Tedarik Paylaşım Platformu sisteminin geliştirilmesi ve takibi yapmak.
 • Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi (SEYK) kapsamında yerelleştirilmesi planlanan tıbbi sarf malzemelerle ilgili analiz çalışmalarına katkı sağlanmak.
 • Performans Takip Formunun izleme, değerlendirme ve geliştirme faaliyetlerinin yürütmek.
Paylaş