Stok Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Birimi Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018

Stok Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Birimi


  • Yazılım sistemlerinin paydaşlar ile entegrasyonu ve veri paylaşım altyapısının geliştirilmesi,
  • Yazılımlara istinaden taşra teşkilatının teknik destek taleplerine cevap vermek ve taşra teşkilatına kullanım eğitimlerini vermek
  • Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS), İş Zekası – Karar Destek Sistemi, Stok Koordinasyon Programı, Tedarik Paylaşım Platformu, MKYS Android Mobil Zimmet Uygulaması, MKYS Biyomedikal Cihaz Android Mobil Sorgulama Uygulaması, İhtiyaç Yönetim Sistemi, Performans Takip Formu, Kamu Hastanelerinde Klinik Mühendis ve Eczacı İnsan Kaynağı Platformu, Standart Paylaşım Platformu sistemlerinin alt yapısının geliştirilmesi ve teknik destek sağlamak.
Paylaş