Taşınır İşlemleri Yönetim Birimi Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2018

Taşınır İşlemleri Yönetim Birimi


 • 5018 sayılı kanun ve Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince Bakanlığımız  İl Sağlık Müdürlüğü bağlı sağlık tesisleri taşınır depoları kurmak ve kontrol etmek.
 • Amortisman Hesaplamaları çalışmalarını yürütürek Muhasebe uygunluğunu sağlamak.
 • Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS) taşınır depo yönetimi kapsamında mevzuat ve teknik destek verir ve yürütme ve kontrol görevini yapmak.
 • Bakanlığımız ile paydaş kurumlar (İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlükleri ve TİCCK) taşınır depo yönetimi kapsamında koordinatörlük yapmak.
 • Ayniyat, Medikal, Biyomedikal depo hareket veri girişi doğruluğu Tif, Fatura, Ödeme,Tüketim Bildirimi muhasebe uyumunu MKYS/TDMS-MKYS/KBS (say2000) takip etmek.
 • MKYS/HBYS- MKYS/TDMS-MKYS/MYS veri doğruluğu takip ve izleyerek yönetmek.
 • MKYS/HBYS- Servis, özellikli Birim fiili stok tüketim, tutar bazında uygunluk çalışmalarına  destek vermek.
 • 5018 tabi sağlık hizmeti sunan üniversiteler ile MKYS/KDS veri paylaşımı alanında protokol işlemlerini yürütmek.
 • HURDA/ekonomik ömrünü tamamlamış, artık, kırpıntı metal aksamlı ve diğer kırtasiye ahşap malzemelerin geri kazanım ve dönüşüm ile satışı kapsamında çalışmalar yapmak.
 • Teknik ve fiziki kullanım imkanı kalmayan ihtiyaç fazlası atıl malzemelerin diğer kurumların yaralanma imkanı sunma çalışmalarına destek  vermek.
 • Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, BÜMKO, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Mal Müdürlükleri, Defterdarlık ve Muhasebe Birimleri ile gerektiği hallerde irtibata geçmek.
 • İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı sağlık tesisleri ile diğer paydaş kurumların il konsolide, stok uzmanı, taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkililerine eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.
 • Yurt Dışı Hastaneleri Taşınır Envanter Depo Yönetimi işlemlerini yöneterek Koordinasyon sağlamak.
 • Şehir Hastaneleri Taşınır Envanter Depo Yönetimi işlemlerini yöneterek koordinasyon sağlamak.
 • Evde Sağlık Hizmeti MKYS Malzeme Yönetim Süreci destek vermek.
 • Medikal ve Biyomedikal depo geliştirme kapsamında mevzuat destek vermek.
 • Şehir Hastaneleri Taşınır İşlemlerinin yönetimine destek sağlamak.
 • UMKE, Sahra Çadır Hastane envanter depo yönetim işlemlerini yöneterek koordinasyonunu sağlamak.
 • Kapanan/birleşen bölünen hastane taşınır envanter depo ve  muhasebe işlemlerini yönetmek.
 • MKYS ile diğer entegre olacak sistemlere mevzuat yönünden destek vermek.
 • Taşınır Kayıt Yetkilileri arasında depo devri, fiili sayım, sayım fazlası, sayım noksanı, kamu zararı, kamu yararı, kaynak kullanma iç imkanlarla üretim ve değerlendirme  gibi yönlendirme  hizmeti vermek.
 • Saha ile diğer ilişkili kurumlar arasında olumsuzlukları çözmek.
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Yazılım Destek sorularını yanıtlamak.
Paylaş