T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Taşınır İşlemleri ve Lojistik Yönetim Birimi Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019

Taşınır İşlemleri ve Lojistik Yönetim Birimi • Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS) taşınır depo yönetimi kapsamında yapılan iş ve işlemler hakkında mevzuat ve teknik destek vermek.
 • Ayniyat Dayanıklı Taşınır ve Tüketim depo kapsamında (150,253,254,255) malzemelerin sınıflandırılmasını, yönetilmesini ve  izlenmesini yürütmek.
 • Demirbaş Varlık Yönetim Sistemleri (DVYS) ve İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi (İYBS) uygunluk değerlendirmelerini SBSGM koordinasyonunda gerçekleştirmek.
 • Verimlilik Yerinde Değerlendirme Gözlemleri Teknik Hizmetler ve Ayniyat Depo Boyutlarında kriterleri ilgili birimlerle koordineli olarak belirlemek, saha koordinasyonunu sağlamak, eğitim vermek ve değerlendirme raporları doğrultusunda düzenleyici faaliyetlerde bulunmak.
 • Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, BÜMKO, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Mal Müdürlükleri, Defterdarlık ve Muhasebe Birimleri ile gerektiği hallerde irtibata geçmek.
 • Yurt Dışı Hastaneleri Taşınır Envanter Depo Yönetimi işlemlerini yöneterek Koordinasyon sağlamak.
 • Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen başvuruların değerlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Teknik ve fiziki kullanım imkanı kalmayan ihtiyaç fazlası atıl malzemelerin diğer kurumların yaralanma imkanı sunma çalışmalarına destek  vermek.
 • MKYS/HBYS- Servis, özellikli Birim fiili stok tüketim, tutar bazında uygunluk çalışmalarına  destek vermek.
 • 5018 tabi sağlık hizmeti sunan üniversiteler ile MKYS/KDS veri paylaşımı alanında protokol işlemlerini yürütmek.
 • Cep Depo Yerinde Değerlendirme Gözlemleri için Taşınır Mal Yönetmeli ve meri mevzuatlar kapsamında alanlarımızla ilgili eğitimleri  düzenlemek ve bu gözlemlere ait raporlama süreçlerini yürütmek.
 • Sağlık tesislerinin lojistik yönetimi süreçlerine ait faaliyetlerini koordine etmek, paydaş kurumlar ile lojistik işbirliği protokollerinin hazırlanması ile ilgili işlemleri takip etmek, izlemek, analizler yaparak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • Sağlık tesislerinin stok fazlası, ihtiyaç fazlası ve tedarikçilerinden temin ettikleri malzemelerin lojistik sürecinin takibini yapmak.
Paylaş