İzmir İlinde Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezleri (SEUM) Çalıştayı Yapıldı
26 Aralık 2018

Genel Müdürlüğümüz tarafından kurulması planlanan Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezleri (SEUM) için 20-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Bakanlığımıza bağlı Türkiye Hudut ve Sahilleri Genel Müdürlüğü Urla Karantina Adası Müdürlüğü toplantı salonunda Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcımız Uzm. Selim BENER, Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanımız Uzm.Ecz. İrem MÜHÜRCÜ, Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Dairesi Başkanı Özkan ARSLAN, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ertuğrul EĞİN, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı İlkay KUŞCU, Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Celalettin SIVACI, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal HÜLÜR, İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Bediha SALNUR ile Bakanlığımıza bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Genel Müdürlüğümüz Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile Bakanlığımızdan ve İl Sağlık Müdürlüklerinden gelen Uzman/Sorumlularının katılımı ile çalıştay düzenlenmiştir.

Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezlerinin (SEUM) yer, donanım, müfredat ve model yapılarının planlanması konusunda; iyi uygulamalar, kurumsal dinamikler, mevcut mevzuat, avantajlar ve dezavantajlar göz önünde bulundurularak model taslağı üzerinde çalışmalar yapıldı.

  • SEUM1.JPG
  • SEUM5.JPG
  • SEUM.JPG
  • SEUM3.JPG
  • SEUM7.JPG
  • SEUM4.JPG
  • SEUM2.JPG
  • SEUM8.JPG