T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği 10 Aralık 2010 Tarihli ve 27790 Sayılı Resmi Gazete Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2019

Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği 10 Aralık 2010 Tarihli ve 27790 Sayılı Resmi Gazete


Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği 10 Aralık 2010 Tarihli ve 27790 Sayılı Resmi Gazete.pdf
Paylaş