Klinik Mühendislik Yönetim Birimi
25 Ağustos 2023

 • Biyomedikal mühendislik hizmetleri yönetimine ilişkin mevzuat düzenlemek,
 • Biyomedikal mühendislik hizmetleri sunumuna ilişkin standartları (iş akış şemaları, rehberler, talimatlar vb.) belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
 • İl sağlık müdürlüklerinde yer alan biyomedikal mühendislik hizmetleri yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarını belirlemek, bu birimlerin hastane klinik mühendislik hizmetleri ile koordineli çalışmasını sağlamak,
 • Biyomedikal mühendislik hizmetlerinin dijitalleştirilmesi sürecini yönetmek, hastane klinik mühendislik hizmetlerine ilişkin yazılım ve karar destek sistemleri konusunda çalışmalarda bulunmak,
 • Verimlilik yerinde değerlendirme ve kalite standartları klinik mühendislik hizmetleri ve biyomedikal depo kriterlerini ilgili birimlerle koordineli olarak belirlemek, saha koordinasyonunu sağlamak, eğitim vermek ve değerlendirme raporları doğrultusunda düzenleyici faaliyetlerde bulunmak,
 • Biyomedikal mühendislik hizmetleri alanında taşra teşkilatına danışmanlık hizmeti sunmak; diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak,
 • Hastane klinik mühendislik hizmetlerine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek,
 • Biyomedikal depo kapsamında istatistiksel analiz ve veri doğruluğu çalışmalarının yapılması,
 • Parasal limitlerin üstündeki tıbbi cihazların H.E.K. ve  arıza onarım hizmet alımı taleplerinin teknik değerlendirilmesi,
 • Stok, satın alma ve tüketim trend analiz çalışmalarının yapılması,
 • Tıbbi cihazlara ait analiz çalışmalarının yapılması,
 • İl sağlık müdürlüklerinde görevli biyomedikal mühendislik hizmetleri sorumlularının takibi, görevlendirilmesi,
 • Sağlık tesislerinde özellikli klinik alanların tasarımına yönelik kılavuz hazırlanması ve standartlaştırılması,
 • Biyomedikal teknik servis atölyelerine yönelik kılavuz hazırlanması, standartlaştırılması,
 • Biyomedikal metroloji faaliyetleri kılavuzu revizyonu,
 • Klinik alanların tasarımına yönelik il sağlık müdürlükleri ve sağlık tesislerinden gelen mimari tasarım süreçlerinin takibi,
 • Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemleri (KMBYS) uygunluk değerlendirmelerinin SBSGM koordinasyonunda gerçekleştirilmesi.


İletişim:       

Kemal Tolga ÇETİN

+90 (312) 565 0364-68

khgm.biyomedikal@saglik.gov.tr