overlay

Taşınır İşlemleri Birimi


  • Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS) taşınır depo yönetimi kapsamında yapılan iş ve işlemler hakkında mevzuat ve teknik destek vermek.
  • Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, BÜMKO, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Mal Müdürlükleri, Defterdarlık ve Muhasebe Birimleri ile gerektiği hallerde irtibata geçmek.
  • Yurt Dışı Hastaneleri Taşınır Envanter Depo Yönetimi işlemlerini yöneterek Koordinasyon sağlamak.
  • Teknik ve fiziki kullanım imkanı kalmayan ihtiyaç fazlası atıl malzemelerin diğer kurumların yaralanma imkanı sunma çalışmalarına destek  vermek.
  • MKYS/HBYS- Servis, özellikli Birim fiili stok tüketim, tutar bazında uygunluk çalışmalarına  destek vermek.
  • 5018 tabi sağlık hizmeti sunan üniversiteler ile MKYS/KDS veri paylaşımı alanında protokol işlemlerini yürütmek.

İletişim:       

Neriman YERLİKAYA

0 312 565 0362