Dünya Bankası Proje Birimi
17 Şubat 2021

 • N.3.1.Kamu Hastanelerinde Yenilikçi Sağlık Yönetimi
 • N.3.1.1.TKHK Proje Yönetim Ekibinin Oluşturulması
 • N.3.1.2. Medikal ve Biyomedikal Ürün Sınıflandırma ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
 • N.3.1.3.Klinik Mühendislik Eğitim ve Uygulama Biriminin Kurulması
 • N.3.1.4.Hastane Eczacılığı Eğitim ve Uygulama Biriminin Kurulması
 • N.3.1.5.İhtiyaç Tespit Sisteminin Geliştirilmesi
 • N.3.1.6.Yalın Stok Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
 • N.3.1.7.Hastanelerin Zirvede Buluşturulması
 • N.3.1.8. Sağlık Tesislerinde Verimlilik ve Kalite Sistemlerinin Geliştirilmesi
 • N.3.1.9.Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetlerinde Standartlaşmanın Sağlanması
 • N.3.1.10. Kamu Hastanelerinde Sağlık Hizmetleri Yönetiminin Geliştirilmesi

İletişim:       

Sema ŞİMŞEK

0 312 565 0375