Dünya Bankası Proje Birimi
24 Mayıs 2022

  • Her türlü yeni proje içeriği ve takviminin oluşturulması için danışmanlık ve destek sağlamak.
  • Proje takvimine göre projenin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak.
  • Proje bütçesini ve satın alma planını hazırlamak.
  • Tüm projelerin satın alma süreçlerini yürütmek.
  • Projenin ödeme ve tahakkuk işlemlerini yürütmek.
  • Proje yönetim destek birimi, proje yürütücüleri ve diğer paydaşlarla iletişimi sağlamak.
  • Projede yer alan tüm faaliyetlerin envanter ve istatistiki kayıtlarını tutmak, her türlü yazışma işlemlerini yapmak.

İletişim:       

Sema ŞİMŞEK

0 312 565 0375 

khgm.proje@saglik.gov.tr