Cep Depo Değerlendirme Faaliyetleri Hakkında (TGAP-P2-3-8 ve TGAP-P2-4-6)
02 Aralık 2019

Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlara yönelik hazırlanan TGAP-P2-3-8  “İlaç Harcamaları Kontrol Altına Alınacaktır.”  ve TGAP-P2-4-6  “Tıbbi Malzeme Tüketiminde Yerindelik Sağlanacaktır.” Proje kartlarının Tasarrufa Yönelik Faaliyetler (Ana Verimlilik Bileşenleri ve Sonraki Adımlar) başlığı altında yer alan “Cep depo uygulamaları engellenecek ve 5 günden fazla stok çıkışı yapılan servis/ünitelere Taşınır Kayıt Yetkilisi atanarak toplu çıkışlar engellenecek” konulu faaliyetlerle ilgili olarak hazırlanan Cep Depo Değerlendirme Faaliyetleri hakkındaki yazımıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz

Cep Depo Değerlendirme Faaliyeti Hk..pdf

İlgi a - Fiili Malzemeler İle MKYS HBYS Uyumu.pdf
İlgi b - Tüketim İade Girişleri Hakkında.pdf