Hastane Eczacılığı Hizmetleri 2. Eğitim Sempozyumu Onkoloji Eczacılığı Eğitimi Gerçekleştirildi
05 Aralık 2019

Genel Müdürlüğümüz Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı Hastane Eczacılığı Yönetim Birimi tarafından planlanan Hastane Eczacılığı Hizmetleri 2. Eğitim Sempozyumu Onkoloji Eczacılığı Eğitimi 01 - 03 Aralık 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Toplantının ilk gününde açılış konuşmalarını Kamu Hastaneleri Genel Müdürümüz Prof.Dr. Hilmi ATASEVEN ve Daire Başkanımız Uzm.Ecz. İrem MÜHÜRCÜ tarafından yapıldı. Çeşitli üniversitelerden akademisyenler, sağlık tesislerimizde görev yapan hekim ve eczacılar, ilgili Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan Hastane Eczacılığı Yönetim Biriminde görev yapan eczacılar tarafından eğitim programındaki konular hakkında sunumlar ve uygulamalı ilaç hazırlama eğitimi yapıldı.

Sağlık tesislerinde kemoterapi tedavi protokollerinin eczacılar tarafından değerlendirilmesi, sağlık profesyonelleri ve hastalara yönelik ilaç danışmanlığı ve farmasötik bakım, kemoterapi ilaç hazırlama ünitelerinde süreç yönetimi, multidisipliner çalışma, tehlikeli ilaçların güvenli hazırlama teknikleri ve uygulamalı ilaç hazırlama konusunda süreçlerin doğruluğu ve etkinliğini arttırmak için bilgi aktarımı sağlandı. Tehlikeli ilaçların sağlık tesislerinde güvenli olarak hazırlanmasının sağlanması için Genel Müdürlüğümüz tarafından mevzuata uygun olarak sağlık tesislerinde kemoterapi ilaç hazırlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ulusal ve uluslar arası standartlar ve ilaç yönetimi konularında da bilgi paylaşımında bulunuldu.

  • Eczacılık 1.JPG
  • Eczacılık 2.JPG
  • Eczacılık 3.JPG
  • Eczacılık 4.JPG
  • Eczacılık 5.jpeg
  • Eczacılık 6.JPG
  • Eczacılık 7.jpeg