Ankara SEUM Toplantısı Yapıldı
11 Aralık 2019

Ankara Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin Klinik Simülasyon alanlarında kullanılacak simülatör ve tıbbi cihazların teknik şartnamelerinin revizyonu ve ihale yönteminin belirlenmesi amacıyla toplantı yapıldı. Toplantıya Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanımız Uzm.Ecz. İrem MÜHÜRCÜ, Dünya Bankası Proje Birimi, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Sağlık tesislerimizde görev yapan ilgili hekim grubu ve tedarikçi firmalar katılmıştır.

  • 2.JPG