16-18 Aralık 2019 tarihli TGAP 2019 Yılı Değerlendirme ve 2020 Eylem ve Faaliyet Revizesi Çalıştayı
20 Aralık 2019

16-18 Aralık 2019 tarihli Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) 2019 Yılı Değerlendirme ve 2020 Eylem ve Faaliyet Revizesi Çalıştayı, Sağlık Bakanlığı TGAP Ofisi koordinesinde  Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener başkanlığında gerçekleştirildi. 

Sağlık tesislerinde sağlık hizmet sunumunu ve kurumsal iletişimi güçlendirerek Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) kültürünü geliştirmeye 2020'de de devam edileceği vurgulandı.

Tasarruf öngörülerinin değerlendirildiği çalıştayda, gelir gider izleme sistematiğinin web tabanlı paylaşımı için sistem geliştirilmesi, 2020 yılı eğitim faaliyetlerinin planlanması, gelirler için proje kartlarının oluşturulması, etkin laboratuvar kullanımı konuları ele alındı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, çalıştayda yaptığı konuşmada, kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmak ve sürdürülebilir politikalar için tüm bakanlıklarda Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) uygulandığını söyledi.

Bakanlıkça TGAP Ofisi kurulduğu, merkez ve taşra yapılanmasıyla süreç yönetimlerinin oluşturulduğu, dokuzuncu bölgesel değerlendirme toplantısını geçen hafta Ankara'da düzenlendiği belirtildi.

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener:

"Söz konusu eğitimlerde sahada konuya ilişkin farkındalık oluşturmak için TGAP birimlerince yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, problemlerin, çözüm önerilerinin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ile bu doğrultuda yeni yol haritalarının oluşturulması planlanmaktadır. TGAP'ın bakanlık merkezinde ve sahadaki yapılanması tamamlandı. Tüm çalışanlarımızca bir kültür olarak kabullenilmiş ve izleme sistematiği geliştirilmiştir. Sağlık tesislerinde sağlık hizmet sunumunu ve kurumsal iletişimi güçlendirerek TGAP kültürünü geliştirmeye 2020'de de devam edeceğiz." dedi.

Çalıştaya, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ilgili daire başkanları ve hastane yöneticileri katıldı.


 •  (9).jpeg
 •  (2).jpeg
 •  (4).jpeg
 •  (8).jpeg
 •  (12).jpeg
 •  (10).jpeg
 •  (11).jpeg
 •  (31).jpeg
 •  (30).jpeg
 •  (29).jpeg
 •  (28).jpeg
 •  (27).jpeg
 •  (26).jpeg
 •  (24).jpeg
 •  (25).jpeg
 •  (23).jpeg
 •  (22).jpeg
 •  (21).jpeg
 •  (20).jpeg
 •  (19).jpeg
 •  (18).jpeg
 •  (16).jpeg
 •  (14).jpeg
 •  (15).jpeg
 •  (13).jpeg
 •  (5).jpeg
 •  (3).jpeg
 •  (6).jpeg
 •  (7).jpeg
 •  (1).jpeg