Hastane Eczacılığı Uygulama ve Eğitim Merkezi Eğitim Donanımı İhale Sonuç İlanı
31 Aralık 2020

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi (SSGDP) kapsamında Genel Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen ihaleye ilişkin sonuç ilanı aşağıda yer almaktadır.

İhale Sonuç Bildirimi.doc