Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında İhale Davet Duyurusu
31 Aralık 2020

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi (SSGDP) kapsamında Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 26/01/2021 tarihi saat 14:00 'da “Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezi  - Sağlık Profesyonelleri Eğitimi Donanımı, Mobilya ve Tefrişat - Ankara " alım ihalesi gerçekleştirilecektir.

İhale ile ilgili davet mektubuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Teklif Vermeye Davet_ICB.pdf

Within the scope of Health System Strengthening and Support Project (HSSSP), a procurement tender will be held for “Equipment, Furniture and Furnishing for the Training of Health Professionals under Simulation Assisted Training and Implementation Center” on 26/01/2021 at 2 p.m. in Ankara within our General Directorate.

Please find the invitation for bids at the link below.

Invitation For Bids_ICB.pdf