overlay

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında İhale Değişiklik Bildirimi

DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

“TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ

İkraz No: 8531-TR

İhale Adı: Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezi  - Sağlık Profesyonelleri Eğitimi Donanımı, Mobilya ve Tefrişat - Ankara

Referans No: TKHK/2019/G/N.3.1/ICB/1”

Son teklif verme tarihi, 1 Numaralı Zeyilname uyarınca 27 Temmuz 2021 tarihi saat 14.00’e (Türkiye saati) ertelenmiştir. Söz konusu Zeyilname, daha önce İhale Dokümanı almış olan muhtemel Teklif Sahiplerine iletilmiş olup güncel son teklif verme tarihinden önce İhale Dokümanı alacak muhtemel Teklif Sahiplerine de İhale Dokümanıyla Birlikte verilecektir.

Teklif Vermeye Davet v2.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTICE OF AMENDMENT

“TURKEY HEALTH SYSTEM STRENGTHENING AND SUPPORT PROJECT

Loan No: 8531-TR

Contract Title: Simulation Assisted Training and Implementation Center - Healthcare Professionals' Training Equipment, Furniture and Fittings- Ankara

Reference No: TKHK/2019/G/N.3.1/ICB/1”

The bid submission deadline has been postponed to July 27, 2021 at 14.00 (Turkey time) as per Addendum No. 1 which has been already issued to the prospective Bidders who had collected the Bidding Documents and will be provided to those who will collect the Bidding Documents in the future before the updated bid submission deadline.

Invitation for Bids v2.pdf