overlay

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında İhale Değişiklik Bildirimi

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında gerçekleşecek olan “Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezi  - Sağlık Profesyonelleri Eğitimi Donanımı, Mobilya ve Tefrişat – Ankara” ihalesine ilişkin değişiklik bildirimi aşağıda yer almaktadır.

Değişiklik Bildirimi.pdf
Notice of Amendment.pdf