Covid 19 Sağlıkta Acil Durum Projesi Kapsamında İhale Değişiklik Bildirimi
25 Ekim 2022

DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

“COVID 19 SAĞLIKTA ACİL DURUM PROJESİ”

İkraz No:9103-TR

İhale Adı: Dijital Röntgen Cihazı Alımı

Referans No: SADP-COVID19/KHGM/2022/G/RFB/1

Son teklif verme tarihi, 3 Numaralı Zeyilname uyarınca 15.11.2022 tarihi saat 14.00’e (Türkiye saati) ertelenmiştir. Söz konusu Zeyilname, daha önce İhale Dokümanı almış olan muhtemel Teklif Sahiplerine iletilmiş olup güncel son teklif verme tarihinden önce İhale Dokümanı alacak muhtemel Teklif Sahiplerine de İhale Dokümanıyla Birlikte verilecektir.

Teklif Vermeye Davet_tr_2.pdf


NOTICE OF AMENDMENT

“EMERGENCY COVID 19 HEALTH PROJECT”

Loan No: 9103-TR

Contract Title: Procurement of Digital X-Ray Device

Reference No: SADP-COVID19/KHGM/2022/G/RFB/1

The bid submission deadline has been postponed to 15.11.2022 at 14.00 (Turkey time) as per Addendum No. 3 which has been already issued to the prospective Bidders who had collected the Bidding Documents and will be provided to those who will collect the Bidding Documents in the future before the updated bid submission deadline.

Invitation For Bids_2.pdf