Hastane Eczacılığı Yönetim Birimi Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2018

Hastane Eczacılığı Yönetim Birimi


 • Hastane Eczacılığı hizmetlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve süreçleri destekleyen mevzuat, danışmanlık ve iş geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 • Hastane Eczacılığı hizmetlerinde kullanılan bilişimsel ve teknolojik süreçleri oluşturma, geliştirme ve mevcutları iyileştirmek.
 • Hastane Eczacılığı faaliyetleri sonucu üretilen klinik tabanlı verileri istatistiki olarak anlamlı çıktılar haline getirmek ve farmakoekonomik analizlere dönüştürülerek optimal maliyet-etkinliğin ihtiyaç belirleme, satınalma analizleri ve tüketimlere yansımasının alt yapısını oluşturmak..
 • Hastane Eczacılığı ve ilişkili süreçlerin yerinde ve uzaktan değerlendirmelerini yapmak.
 • İlaç tüketim verilerinin incelenmesi ve ilaç tasarrufu sağlanmasına yönelik düzenleme yapmak
 • Verimlilik Yerinde Değerlendirme Gözlemleri Eczacılık Hizmetleri ve Medikal Depo Boyutlarında kriterlerin  belirlenmek.
 • Eczacılık Hizmetleri ve Medikal Depo Yönetimine ilişkin talimatların hazırlanması ve ilaç ve tıbbi sarf malzeme depo koşullarının standardize etmek.
 • Akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik TİTCK ile koordineli olarak Akılcı İlaç Kullanımı Danışma Merkezlerinin kurulmasının sağlamak.
 • İlaç yönetimine ilişkin algoritmalar yayınlamak. (İnsan albümini, nütrisyon ürünleri, EHU onaylı antibiyotikler, antineoplastik ilaçların faturalandırılması),
 • İlaç hazırlama sistemlerine (Kemoterapi, TPN, Majistral) ilişkin standartların belirlenmesi ve güncellemek.
 • Kapalı Döngü İlaç Yönetim Sistemlerinin kurulması amacı ile pilot bölgelerde çalışmalar yürütmek.
 • Eczacı insan kaynağı analizine ilişkin platform oluşturup saha analizlerinin yapmak.
 • Yılın Hastane Eczacısı Proje Yarışması düzenlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak.
Paylaş