overlay

Taşınır Mal Kapsamındaki Tesisler ve Detay Kodları Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra No 39