Tedarik Planlama Yönetim Birimi
21 Eylül 2022

  • Sağlık Market kapsamında tedarik edilecek ürünler için alım yöntemi analizleri yapmak ve teknik şartname hazırlamak.
  •  Sağlık Market Kapsamına dahil edilmesi talep edilen yeni ürün başvuru işlemlerini yürütmek.
  •  Sağlık Market platformundan anlaşma başvurusunda bulunan tedarikçi barkodlarının UTS kayıtlarının kontrollerini ve sut listesine medula kayıtlarının kontrollerini yapmak.
  •  Sağlık Market kapsamında dönemler halinde tıbbi sarf taleplerini toplayarak DMO bildirmek.
  •  Sağlık Market kapsamında tedarik edilecek olan medikal ürünlerin talep toplama dönemlerinde Sağlık Tesislerinin taleplerini ilgili İl Sağlık Müdürlükleri ile koordinasyonu sağlayarak fazla, yanlış veya hatalı taleplerinin yeniden düzenlemesini sağlamak.
  •  Sağlık Market kapsamında alımı gerçekleştirilen ürünlerin sipariş bildirim sürecini yürütmek.
  •  Sağlık tesislerce uygunsuz ürün bildirimlerinde bulunulan  ürünlerin Hakem hastanelerde yeniden değerlendirmesi adına ilgili il sağlık müdürlükleri ile koordinasyon sağlamak.

İletişim:       

khgm.tedarikplanlama@saglik.gov.tr