Usul ve Esaslar

03 Ağustos 2018
Web Sitesi Yönetimi İle İlgili Usul ve Esaslar 08.04.2015
Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sağlık Bakanlığı Arasında 2017 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları 24.01.2017
Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sağlık Bakanlığı Arasında 2016 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları 30.03.2016
Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul Ve Esaslar 12.02.2016
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar 06.06.2013
Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar 02.05.2017
Kurum Sağlık Kurulları Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Hastanelerin Devrine İlişkin Usul ve Esaslar 17.08.2016
Genel Sağlık Sigortası Uygulamalarına Yönelik Oluşturulan Komisyonların Çalışma Usul Ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar 16.03.2016
Genel Sağlık Sigortası Uygulamalarına Yönelik Oluşturulan Komisyonların Çalışma Usul Ve Esasları’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslar 09.02.2017
Gençlik ve Spor Bakanlığı İle Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar 10.04.2013
Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar 27.03.2015
Fiyatlandırma Komisyonunun Prensip Kararları
Fatura İnceleme Usul ve Esasları