Lojistik Yönetim Birimi
18 Kasım 2021

  • Demirbaş Varlık Yönetim Sistemleri (DVYS) ve İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi (İYBS) uygunluk değerlendirmelerini SBSGM koordinasyonunda gerçekleştirmek.
  • Verimlilik Yerinde Değerlendirme Gözlemleri Teknik Hizmetler ve Ayniyat Depo Boyutlarında kriterleri ilgili birimlerle koordineli olarak belirlemek, saha koordinasyonunu sağlamak, eğitim vermek ve değerlendirme raporları doğrultusunda düzenleyici faaliyetlerde bulunmak.
  • Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen başvuruların değerlendirilmesi ve koordinasyonuna destek sağlamak.
  • Cep Depo Yerinde Değerlendirme Gözlemleri için Taşınır Mal Yönetmeliği ve meri mevzuatlar kapsamında alanlarımızla ilgili eğitimleri  düzenlemek ve bu gözlemlere ait raporlama süreçlerini yürütmek.
  • Sağlık tesislerinin lojistik yönetimi süreçlerine ait faaliyetlerini koordine etmek, paydaş kurumlar ile lojistik işbirliği protokollerinin hazırlanması ile ilgili işlemleri takip etmek, izlemek, analizler yaparak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
  • Sağlık tesislerinin stok fazlası, ihtiyaç fazlası ve tedarikçilerinden temin ettikleri malzemelerin lojistik sürecinin takibini yapmak.

İletişim:       

Hikmet ÇIRNIK

0 312 565 0363 

khgm.lojistik@saglik.gov.tr