Görev ve Yetkiler
20 Haziran 2019


Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a ) Sağlık tesislerinin stokların yönetime ilişkin düzenleme yapmak ve uygulamaları takip etmek.
b ) Sağlık tesislerinin stoklarını incelemek ve analiz etmek, stok tüketimlerini takip etmek gerekli tedbirleri almak.
c ) Sağlık tesislerinde stok yönetimi kapsamında taşınır işlemlerini izlemek
ç ) Sağlık tesislerinin stok ve lojistik yönetimi süreçlerine ait faaliyetleri koordine etmek.
d ) Sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbi sarf yönetimine ilişkin hastane eczacılığı hizmetlerini düzenlemek faaliyetlerini koordine etmek.
e ) Sağlık tesislerinde biyomedikal mühendislik hizmetlerini düzenlemek ve koordine etmek.