Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (06.04.2010 Tarih ve 27544 Sayılı Resmi Gazete)
03 Ağustos 2018