Yönerge

23 Şubat 2021
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge 03.10.2017
İl Ambulans Çalışma Yönergesi 24.01.2005
Kamu Hastane Birlikleri Verimlilik Karne Değerlendirmesi Hakkında Yönerge 26.12.2014
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge Değisikliği 20.11.2017
Sağlık Bakanlığı Bağlı Hastaneler Ve Ek Sağlık Tesislerinin Açılması Ve İşleyişi İle Hizmet Birleştirilmesi Yapılması Hakkında Yönerge 26.01.2011
Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Merkez Saymanlığına Aktarılan Merkez Payından Sözleşmeli Uzman Tabip ve Tabiplere Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge
Sağlık Bakanlığı İle Bağlı Kuruluşlarına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfına Dair Yönerge
Sağlık Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi 09.10.2017
Sağlık Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge 08.11.2017
Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 01.02.2010
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge 05.10.2017
SGB - İç Kontrol Sistemi Yönergesi
Strateji Geliştirme Başkanlığı Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge 02.11.2017
Yurtdışı İlaç Tıbbi Ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge 05.03.2015