Stok Yönetim Birimi
18 Kasım 2021

 
  • Medikal Depo içerisindeki İlaç, Tıbbi Sarf, Cerrahi Alet ve Laboratuvar Malzemelerinin stok hareketlerini incelemek, malzeme sınıflandırma ve tanımlamalarını gerçekleştirmek ve analiz etmek.
  • Medikal Depo ve stok yönetimi hizmetlerine ilişkin mevzuat, talimat, kural seti gibi düzenlemeleri yapmak, saha koordinasyonunu sağlamak.
  • Çıkan analiz sonuçlarına göre MKYS ve İş Zekâsı KDS Modüllerini düzenlemek.
  • Yapılan analizler sonucu riskli bulunan İl Sağlık ve bağlı bulunan Sağlık Tesisleri ile temasa geçerek bilgilendirmek.
  • İş Zekası Karar Destek raporlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, kullanım kılavuzları hazırlayıp kullanıcılara destek vermek ve MKYS ve İş Zekası modül hatalarının ilgili birime iletilmeden önce son kontrolünü yapmak,
  • İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesisinin Stok Uzmanıyla koordinasyon sağlamak.
  • İlaç, tıbbi sarf, cerrahi alet ve laboratuvar sarf malzemelerini sınıflandırmak.
  • Stok hareketlerini incelemek ve stok, satınalma ve tüketim ile ilgili trend analiz çalışmalarını yapmak.
  • Sağlık Tesislerinin Verimlilik Yerinde Değerlendirme Medikal Depo boyutu çalışmalarını yürütmek.

İletişim:       

Suna OK

0 312 565 0384 

stok.yonetim@saglik.gov.tr