Stok Yönetim Birimi
15 Kasım 2023

 
  • Medikal Depo içerisindeki İlaç, Tıbbi Sarf, Cerrahi Alet ve Laboratuvar Malzemelerinin stok hareketlerini incelemek.
  • Medikal Depo ve stok yönetimi hizmetlerine ilişkin mevzuat, talimat, kural seti gibi düzenlemeleri yapmak, saha koordinasyonunu sağlamak.
  • Yapılan analizler sonucu riskli bulunan İl Sağlık ve bağlı bulunan Sağlık Tesisleri ile temasa geçerek bilgilendirmek.
  • İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesisinin Stok Uzmanıyla koordinasyon sağlamak.
  • Stok hareketlerini incelemek ve stok, satınalma ve tüketim ile ilgili trend analiz çalışmalarını yapmak.
  • Verimlilik Yerinde Değerlendirme Gözlemleri Teknik Hizmetler ve Ayniyat Depo Boyutlarında kriterleri ilgili birimlerle koordineli olarak belirlemek, saha koordinasyonunu sağlamak, eğitim vermek ve değerlendirme raporları doğrultusunda düzenleyici faaliyetlerde bulunmak.
  • Demirbaş Varlık Yönetim Sistemleri (DVYS) ve İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi (İYBS) uygunluk değerlendirmelerini SBSGM koordinasyonunda gerçekleştirmek.
  • Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN) üzerinden gelen başvuruların değerlendirilmesi ve koordinasyonuna destek sağlamak.
  • Daire Başkanlığımıza ait WEB sayfasının içeriklerini yönetmek.

İletişim:       

Mesude BİLGE

khgm.stokyonetim@saglik.gov.tr