Yönetmelik

03 Ağustos 2018
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (13.01.1983 Tarihli 17927 Sayılı Resmi Gazete)
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (06.04.2010 Tarih ve 27544 Sayılı Resmi Gazete)
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (09.01.2007 Tarih ve 26398 Sayılı Resmi Gazete)
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (07.06.2011 Tarih ve 27957 Sayılı Resmi Gazete)
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği (15.05.2014 tarihli ve 29001 Sayılı Resmi Gazete)
Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (18.02.2006 Tarih ve 26084 Sayılı Resmi Gazete)
Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği (10.02.2016 Tarihli ve 29620 Sayılı Resmi Gazete)
Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik (27.02.2015 Tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete)
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı İle Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelik (15.05.2017 tarihli ve 30067 sayılı R.G.)
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (02.12.2004 Tarihli 25658 Sayılı Resmi Gazete)
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (31.12.2005 26040 R.G.)
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Psiko Teknik Değerlendirme) ( 15.05.2015 Tarihli ve 29356 sayılı Resmi Gazete)