overlay

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (02.12.2004 Tarihli 25658 Sayılı Resmi Gazete)