Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (18.02.2006 Tarih ve 26084 Sayılı Resmi Gazete)
03 Ağustos 2018