Sağlık Bakanlığı İle Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelik (15.05.2017 tarihli ve 30067 sayılı R.G.)

28 Aralık 2018