T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Stok Yönetim Birimi Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2019

Stok Yönetim Birimi


 
  • Medikal Depo içerisindeki İlaç, Tıbbi Sarf, Cerrahi Alet ve Laboratuvar Malzemelerinin stok hareketlerini incelemek, malzeme sınıflandırma ve tanımlamalarını gerçekleştirmek ve analiz etmek.
  • Medikal Depo ve stok yönetimi hizmetlerine ilişkin mevzuat, talimat, kural seti gibi düzenlemeleri yapmak, saha koordinasyonunu sağlamak.
  • Çıkan analiz sonuçlarına göre MKYS ve İş Zekâsı KDS Modüllerini düzenlemek.
  • Yapılan analizler sonucu riskli bulunan İl Sağlık ve bağlı bulunan Sağlık Tesisleri ile temasa geçerek bilgilendirmek.
  • İş Zekası Karar Destek raporlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, kullanım kılavuzları hazırlayıp kullanıcılara destek vermek ve MKYS ve İş Zekası modül hatalarının ilgili birime iletilmeden önce son kontrolünü yapmak,
  • İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesisinin Stok Uzmanıyla koordinasyon sağlamak.
  • İlaç, tıbbi sarf, cerrahi alet ve laboratuvar sarf malzemelerini sınıflandırmak.
  • Stok hareketlerini incelemek ve stok, satınalma ve tüketim ile ilgili trend analiz çalışmalarını yapmak.
  • Sağlık Tesislerinin Verimlilik Yerinde Değerlendirme Medikal Depo boyutu çalışmalarını yürütmek.
Paylaş