T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Tedarik Planlama Yönetim Birimi Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2019

Tedarik Planlama Yönetim Birimi


  • Tedarik Paylaşım Platformu sisteminin geliştirilmesi ve takibi yapmak.
  • Tedarik Planlama hizmetlerine ilişkin mevzuat, talimat, kural seti gibi düzenlemeleri yapmak, saha koordinasyonunu sağlamak.
  • Tedarik Paylaşım Platformu üzerinden ilaç ve tıbbı sarf malzemelerinin paylaşımına yönelik devir hareketlerini yönetmek ve ilgili sistemin geliştirilmesini sağlamak.
  • İhtiyaç tespit ve değerlendirme işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak.
  • Sağlık Market kapsamındaki şartname hazırlığı, tavan fiyat tespiti ve tüm işlemlerin yürütülmek.
  • Birimin faaliyet alanı ile ilgili yazışmaları takip ederek ilgili duyuruları yapmak.
  • İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı Sağlık Tesislerinin Stok Uzmanlarıyla koordinasyon sağlamak.
  • Stok, satın alma ve tüketim trend analiz çalışmalarını yapmak.
Paylaş