Eczacılık Hizmetleri ve Medikal Depolara İlişkin Talimatlar Hakkında
23 Aralık 2019

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurumumuza tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi gerçekleşmektedir. 

22.03.2016  tarihli makam onayı ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Yerinde Değerlendirmesi Hakkında Yönerge' eklerinde değişiklik yapılmıştır.  Yayımlanan yerinde değerlendirme soru listesine istinaden Verimlilik Gözlemi Eczacılık Hizmetleri ve Medikal Depo soru kriterlerinde geçen Eczacılık Hizmetleri ve Medikal Depolara ilişkin Talimatlar ekte yayımlanmıştır.

Eczacılık Hizmetleri ve Medikal Depo Talimatları.rar