Sağlık Market Teknik Şartname Hazırlık Çalıştayının İkincisi Tamamlandı
09 Mart 2020

Genel Müdürlüğümüz Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığımızın koordinasyonunda, 02 - 06 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara İlinde Genel Müdürümüz Prof.Dr. Hilmi ATASEVEN, Genel Müdür Yardımcımız Dr. Hasan ARSLAN, Daire Başkanımız Uzm.Ecz. İrem MÜHÜRCÜ, Başkanlığımızda görev yapan alan uzmanları ile Tıp Fakülteleri, İl Sağlık Müdürlükleri ve sağlık tesislerinde görev yapan Doktor, Eczacı, Uzman/Sorumlular ile diğer alan sorumlularının katılımı ile üç grup halinde planlanan, Sağlık Market Teknik Şartname Hazırlık Çalıştayının ikincisi tamamlandı.

İkinci gruptaki alan uzmanları tarafından, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Ek-3H, Ek-3I, Ek-3L, Ek-3M, Ek-3O, Ek-3P, Ek-3R listelerinde yer alan ve Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemi’nde (MKYS) tedarik edilmiş bilgisi bulunan tıbbi sarf malzemelere ait illerimiz tarafından mevcut alımlarda kullanılan şartnameler incelenmiş ve Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması ilan ekinde yer almak üzere yaklaşık 600 teknik şartname hazırlanmıştır.

  • SağlıkMarket.jpeg
  • SağlıkMarket 1.JPG
  • SağlıkMarket 2.jpeg
  • SağlıkMarket 3.JPG
  • SağlıkMarket 4.JPG
  • SağlıkMarket 5.JPG
  • SağlıkMarket 6.jpeg