5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Resmi Gazete Tarihi 21.06.2006Sayısı 26205
03 Ağustos 2018