6235 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu Resmi Gazete Tarihi 04.02.1954Sayısı 8625
03 Ağustos 2018