Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (19.10.2006 Tarih ve 26324 Sayılı Resmi Gazete)
03 Ağustos 2018