overlay

Malzeme Tanımlamaları ve Veri Girişleri Hakkında

Malzeme tanımlamaları ve veri girişleri hakkındaki, ürün depo Algoritması, açıklamalar ve hatırlatmalara aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirsiniz.

AÇIKLAMALAR VE HATIRLATMALAR.pdf

MALZEME TANIMLAMALARI ve VERI GIRISLERI HAKKINDA.pdf

ÜRÜN - DEPO ALGORITMASI.pdf