Malzeme Tanımlamaları ve Veri Girişleri Hakkında
02 Aralık 2019

Malzeme tanımlamaları ve veri girişleri hakkındaki, ürün depo Algoritması, açıklamalar ve hatırlatmalara aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirsiniz.

AÇIKLAMALAR VE HATIRLATMALAR.pdf

MALZEME TANIMLAMALARI ve VERI GIRISLERI HAKKINDA.pdf

ÜRÜN - DEPO ALGORITMASI.pdf