Tıbbi Cihaz ve İlaç Birimleri Hk.
26 Aralık 2018

İlgi yazıda belirtilen yetki ve sorumluluklarda harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek personelin, hazırlanan KHGM Başvuru Platformu üzerinden Ek-2' de sunulan Başvuru Kılavuzuna göre başvurusunu tamamlaması daha sonra sistem tarafından üretilecek taslak resmi yazı formatında, makam olurlarının alınarak 2 Mart mesai bitimine kadar tarafımıza iletmesi ve başvuruların sadece İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlıklarına yönelik yapılması gerekmektedir.

Bahsi konu iş ve işlemlerin yürütülmesine yönelik üst yazı, kılavuz ve organizasyon yapısına linkten ulaşabilirsiniz.

Tibbi Cihaz ve Ilaç Birimleri Hakkinda Üst yazi.pdf

Organizasyon Yapisi.pdf

Basvuru Kilavuzu.pdf