Klinik Mühendislik Hizmetleri ve Biyomedikal Depolara İlişkin Talimatlar Hakkında
02 Aralık 2019

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurumumuza tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi gerçekleşmektedir. 

22.03.2016  tarihli makam onayı ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Yerinde Değerlendirmesi Hakkında Yönerge' eklerinde değişiklik yapılmıştır.  Yayınlanan yerinde değerlendirme soru listesine istinaden Verimlilik Gözlemi Klinik Mühendislik Hizmetleri ve Biyomedikal Depo soru kriterlerinde geçen Klinik Mühendislik Hizmetleri ve Biyomedikal Depo'ya ilişkin talimatlar ekte almaktadır. Bunun yanında gözlem soruları ve kriterlerinde yer almadığı halde sağlık tesislerindeki birimlerin işleyişini kolaylaştıracak ek talimatlar da dosya içerisinde bulunmaktadır. 

Klinik Mühendislik Hizmetleri ve Biyomedikal Depolara Iliskin Talimatlar.rar