Ayniyat, Medikal, Biyomedikal Depo Yönetiminin ve Biyomedikal Teknik Servis Atölye Süreçlerinin İyileştirilmesi
03 Şubat 2020

Sağlık tesislerinde ilaç, tıbbi sarf ve tıbbi cihazların yönetiminin daha etkin ve verimli bir şekilde sağlanması, iş gücü kaybının önlenmesi, olası kamu zararının önüne geçilmesi için biyomedikal, medikal, ayniyat depolarının ve biyomedikal teknik servis atölye süreçlerinin iyileştirilmesi, gerekli sistemsel düzenlemelerin ve fiziki alanların uygunluğunun sağlanması gerekmektedir. Konuya ilişkin resmi yazıya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz

Depolarin ve Biyomedikal Teknik Servis Atölye Süreçlerinin Iyilestirilmesi .pdf

Biyomedikal Teknik Servis Atölyesi Teçhizat Listesi (A1 Genel, A2 Genel, A1 Dal, A2 Dal).pdf
Biyomedikal Teknik Servis Atölyesi Teçhizat Listesi (B Rolü).pdf