İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi (İYBS) İş Akışı, Evrak Takip, İYBS Uygunluk Değerlendirme Kriter Kılavuzu

03 Ekim 2019