İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi (İYBS) İş Akışı, Evrak Takip, İYBS Uygunluk Değerlendirme Kriter Kılavuzu

02 Aralık 2019