İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi (İYBS) İş Akışı, Evrak Takip, İYBS Uygunluk Değerlendirme Kriter Kılavuzu
02 Aralık 2019

İhtiyaç  Yönetim Bilgi Sistemi (İYBS) İş Akışı, Evrak Takip ve İYBS Uygunluk Değerlendirme Kriter Kılavuzu dosyalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

İYBS İçin İstenen Gerekli Dokümanlar
1. Mevcut İş Akış Diyagramları
2. İYBS Kullanım Kılavuzu
3. Referans Kurum Listesi
4. Kullanıcı Eğitim Dokümanları ve Eğitim Katılımcı Formları

2018 İYBS Kriter Kılavuzu .pdf
İYBS Uygunluk Değerlendirme Süreci İş Akış Şeması.pdf