Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı KİK Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik
26 Ağustos 2019