Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği 10 Aralık 2010 Tarihli ve 27790 Sayılı Resmi Gazete

26 Ağustos 2019