2019 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Genel Tebliği Sıra No:62
25 Eylül 2019