2019 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Genel Tebliği Sıra No:62

25 Eylül 2019