Sağlık Market Teknik Şartname Hazırlık Birinci Çalıştayı Yapıldı
03 Mart 2020

Genel Müdürlüğümüz Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığımız koordinasyonunda, 23-28 Şubat 2020 tarihleri arasında Ankara İlinde Genel Müdürümüz Prof.Dr. Hilmi ATASEVEN, Genel Müdür Yardımcımız Dr. Hasan ARSLAN, Daire Başkanımız Uz.Ecz. İrem MÜHÜRCÜ, Başkanlığımızda görev yapan alan uzmanları ile Tıp Fakülteleri, İl Sağlık Müdürlükleri, sağlık tesislerinde görev yapan Doktor, Eczacı, Uzman ve Sorumluların katılımı ile üç grup halinde planlanan, Sağlık Market Teknik Şartname Hazırlık Çalıştayının birincisi yapılmıştır.

Birinci gruptaki alan uzmanları tarafından, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Ek-3A, Ek-3G, Ek-3J, Ek-3K, Ek-3S, Ek-3T listelerinde yer alan ve Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemi’nde (MKYS) tedarik edilmiş bilgisi bulunan tıbbi sarf malzemelere ait illerimiz tarafından mevcut alımlarda kullanılan şartnameler incelenmiş ve Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması ilan ekinde yer almak üzere 620 teknik şartname hazırlanmıştır.

Hazırlanan teknik şartnamelere varsa değişiklik taleplerinin gerekçeleriyle birlikte bildirimlerin sağlanması amacıyla “Teknik Şartname Görüş Bildirim” modülü geliştirilmiş ve İl Sağlık Müdürlüklerine resmi yazı yazılmıştır.

İlgi yazı ve kılavuza aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.


Sağlık Market Tıbbi Malzeme Teknik Şartname Görüşleri Hakkında.pdf

Sağlık Market - Tedarik Paylaşım Platformu Teknik Şartname Görüş Bildirimi, Görüş Listesi Modülü Kullanım Kılavuzu.pdf

  • Sağlık Market 1.jpeg
  • Sağlık Market 2.jpeg
  • Sağlık Market 3.jpeg
  • Sağlık Market 4.jpeg
  • Sağlık Market 5.jpeg
  • Sağlık Market 6.jpeg
  • Sağlık Market 7.jpeg