Sağlık Market Tıbbi Malzeme Teknik Şartname Görüşleri Hakkında 2
11 Mart 2020

İkinci Sağlık Market Teknik Şartname Hazırlık Çalıştayında, gruptaki alan uzmanları tarafından, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Ek-3H, Ek-3I, Ek-3L, Ek-3M, Ek-3O, Ek-3P, Ek-3R listelerinde yer alan ve Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemi’nde (MKYS) tedarik edilmiş bilgisi bulunan tıbbi sarf malzemelere ait illerimiz tarafından mevcut alımlarda kullanılan şartnameler incelenmiş ve Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması ilan ekinde yer almak üzere yaklaşık 600 teknik şartname hazırlanmıştır.

Hazırlanan teknik şartnamelere varsa değişiklik taleplerinin gerekçeleriyle birlikte bildirimlerin sağlanması amacıyla “Teknik Şartname Görüş Bildirim” modülü geliştirilmiş ve ilgili tüm firma temsilci derneklerine resmi yazı yazılmıştır.

İlgi yazı ve kılavuza aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Sağlık Market Tıbbi Malzeme Teknik Şartname Görüşleri Hakkında.pdf

Sağlık Market - Tedarik Paylaşım Platformu Teknik Şartname Görüş Bildirimi, Görüş Listesi Modülü Kullanım Kılavuzu.pdf